Trädfällare som yrke

Trädfällare är de utbildade yrkesmän som ser till att avverka oönskade träd på lämpligast sätt. För att arbete som trädfällare är det vanligen att man genomgått en tvåårig utbildning som arborist och får då en genomgående utbildning om träd och natur och får då även en genomgående utbildning i de lämpliga maskiner som kan tänkas användas i samband med träd.

Trädfällning är idag ett väldigt vanligt yrke och finns utspritt i hela landet. Det kan vara så att man har köpt en ny tomt som man ska bygga hus på. När ett träd skymmer sikten så vill man vanligtvis göra något åt detta för att få ut det bästa av sin mark. I vissa fall så kräver det dock att man har fått ett godkännande av kommunen innan man anställer trädfällare men i vissa fall så brukar trädfällarna hjälpa till med den ansökan som skall skickas in.

I många fall är det även kommuner eller landsting som väljer att hyra in trädfällare. Detta kan vara i samband med att något nytt ska skapas eller att nya vägar skall byggas. Om det skulle vara så att det trädet är i vägen för dessa planer så krävs det ibland att man blir av med det helt enkelt.

När man i vissa fall vill plantera något där trädet har fällts så brukar man se till så att man genomför en stubbfräsning på den del som blir kvar efter trädfällningen. Det är vanligen samma typ av yrkesmän som genomför detta arbete, det vill säga en trädfällare, eller en arborist som det heter. Stubbfräsningen sker genom speciella verktyg som gör sig av med stubben som blir kvar på ett effektivt sätt utan att marken under tar någon skada. På detta sätt så kan man utnyttja marken effektivt för att till exempel odla något under om så önskas.

Trädfällare kostnad

En trädfällning kostar lite olika beroende på vad för typ av träd det är, storleken på det samt hur trädet är placerat. Är trädet väldigt stort så kommer det med största sannolikhet ta längre tid att fälla och därför kommer arboristerna även vara tvungna att ta mer betalt. Det kan också vara så att trädet ligger mellan två byggnader eller att trädet är placerat med känslig natur i närheten. I dessa fall kan man inte låta trädet landa fritt ner utan man använder sig av en helt annan teknik. Genom att göra sig av med trädet uppifrån del för del så kan man bli av med det utan att något närliggande tar skada. Detta är också en process som brukar ta lite längre tid och därmed kosta lite mer.

Genom att göra sig av med trädet uppifrån del för del så kan man bli av med det utan att något närliggande tar skada.

Är man osäker på om man får riva ner ett träd som man har stört sig på eller om man vet att man får men inte vet vad det kostar att göra sig av med trädet så kan man alltid höra av sig till en arborist. De brukar i vanliga fall ställa upp på att kolla på det arbete som önskas helt gratis för att sedan kunna lämna en offert med ett pris till kunden. Därefter så kan man bestämma sig ifall det är värt att låta genomföra arbetet eller inte.